Geodetické kurzy

Teoretická i praktická výuka geodézie probíhá na střední škole na všech oborech. Zařazena je do druhého a třetího ročníku. Vedle teoretické výuky a praktických cvičení studenti absolvují i ucelené praxe – výuky v terénu. Tyto terénní výuky se odehrávají v katastru Vysokého Mýta nebo na vícedenních kurzech.

Mezi hlavní cíle výuky patří zejména ovládnutí metod měření délek, výšek a úhlů a s ním spojené ovládání příslušných geodetických pomůcek a přístrojů, dálkoměrů, nivelačních přístrojů, teodolitů a totálních stanic. Dále pak znalosti státních referenčních systémů, mapových děl a katastru nemovitostí. Studenti se naučí i vyhotovovat mapové podklady pro projekty a vytyčovat jednoduché stavby. 

Absolventi všech oborů tak mají vedle oboru maturitního ještě dobré teoretické základy z geodézie a hlavně praktické dovednosti v ovládání měřických přístrojů a postupů. Nalézají tak mnohdy uplatnění jako technici měřiči ve stavebních i geodetických firmách. Někteří dokonce pokračují na vysokých školách ve studiu oboru geodézie a kartografie.

Výuku geodézie v současné době vede úředně oprávněný zeměměřický inženýr Ing. Bc. Pavel Voříšek.